Vergoeding & Algemene voorwaarden

Vergoedingen & Beroepsvereniging

De meeste zorgverzekeraars vergoeden, bij een aanvullende verzekering, behandelingen van Integratieve Psychotherapie. Informeer bij uw zorgverzekeraar of zij de kosten hiervan (gedeeltelijk) vergoedt. Dit geldt voor kinder- en jeugdtherapie (4 tot 18 jaar) en voor ouderbegeleiding.
 Coaching van volwassenen valt hier niet onder en wordt in mijn praktijk in de meeste gevallen betaald door de werkgever.
Ik ben als zorgverlener aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT) onder nummer 487.15.A. AGB-codes: van de zorgverlener 90101308, van de praktijk 90060862.

De kosten voor psychotherapie kunnen, als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, mogelijk als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte worden opgevoerd.
Bij veel verzekeraars valt Integratieve Psychotherapie onder alternatieve hulpverlening, soms onder psychologische hulpverlening.

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn dan hoor ik dat natuurlijk het liefst graag zo snel mogelijk van u. Dan hoop ik dat in een gesprek met u te kunnen oplossen. 
Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT http://www.vit-therapeuten.nl In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie, de SCAG http://www.scag.nl . https://www.scag.nl/media/291340/cliëntfolder-21-juli-21.pdf
Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met licentienummer 103265R en val ik onder hun Tuchtrecht http://www.tcz.nu

Algemene voorwaarden

De therapeut is gehouden aan de beroepscode van de VIT en heeft geheimhoudinsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een keuringsarts of de ARBO-dienst. De therapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als u en of anderen er door in gevaar zouden komen als hij dat niet zou doen. Vóór aanvang van de therapie wordt een behandelovereenkomst ondertekend. Hierin staan de afspraken die zijn gemaakt.

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van tevoren te worden afgezegd: per telefoon, sms of per e-mail. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Specifiek voor kinder- en jeugdtherapie:

In de oudergesprekken bespreek ik het verloop van de therapie. Inhoudelijke informatie over de sessies bespreek ik alleen na toestemming van uw kind. Uw kind is mijn cliënt. Uiteraard zijn de ouders degenen die betalen, maar ik werk in dienst van de belangen van het kind. Als uitgangspunt hanteer ik dan ook het Verdrag van de Rechten van het Kind.

Uw kind volgt de therapie vrijwillig. Als ouders dient u ervoor te zorgen dat uw kind voldoende weet over de therapie. U kunt altijd met uw vragen bij mij terecht. De sessies en gesprekken kunnen (alleen na toestemming) worden opgenomen. De opnamen geven mij de mogelijkheid mij tijdens de sessies volledig op het proces te richten en later mijn aantekeningen uit te werken. Uiteraard zijn hier strenge privacyregels op van toepassing. De opnames blijven eigendom van de therapeut en zijn niet voor derden in te zien.