‘Hoop stoelt op vastberadenheid, vertrouwen in jezelf en het vermogen teleurstellingen te verdragen. ’ Brené Brown

Kinder- & Jongerentherapie

Ik vind het fantastisch om te zien hoe wijs kinderen zijn en hoeveel wij van hen kunnen leren. Kinderen leven in het hier en nu; kunnen open en onbevangen om zich heen kijken en hebben een oprechte nieuwsgierigheid. Elk kind is daarin uniek en bijzonder.

Als er dan problemen zijn, van welke aard dan ook, geeft het mij heel veel energie om een rol te hebben in een oplossing. Mijn doel is om kinderen al op jonge leeftijd te helpen anders naar problemen te kijken en vooral om er anders mee om te gaan. Zodanig dat zij zelf de mogelijkheid hebben om er iets aan te doen!

Niet de klacht of het therapiemodel, maar het kind staat centraal en ervaart dat het niet het probleem ís maar een probleem hééft. Ik vel geen oordeel en samen gaan we op zoek naar wat er dwars zit en wat er nodig is om deze problemen op te lossen.

Integratieve Psychotherapie is een vorm van therapie waarbij je zélf een actieve rol speelt. Deze vorm van psychotherapie ziet de mens als één geheel, waarbij lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. Er bestaat een nauwe wisselwerking tussen emoties, gedachten, gedrag, lichaam en sociale interactie en je hebt zelf invloed op dit proces. Integratieve psychotherapie nodigt uit tot heelwording en zorgt voor integratie van schaduwkanten zodat je uiteindelijk meer keuzemogelijkheden hebt hoe je wilt reageren.